Průmysl zprávy

Obtížný bod řezání tlustých plechů laserovým řezacím strojem

2020-06-17
Laserový řezací stroj není problémem pro řezání ocelových plechů do tloušťky 10 mm. Pokud ale chcete řezat silnější ocelový plech, musíte často pomoci vysoce výkonnému laseru s výstupním výkonem vyšším než 5kW a kvalita řezu se také výrazně sníží. Vzhledem k vysokým nákladům na vysoce výkonné laserové zařízení také laserový režim jeho výstupu nepřispívá k laserovému řezání, takže tradiční metody laserového řezání nemají při řezání silných desek výhody. Při řezání silných kovových desek existují následující technické potíže:

1. Je obtížné udržovat kvazi-stabilní proces spalování. Ve skutečném procesu řezání kovového laserového řezacího stroje je omezena tloušťka desky, kterou lze řezat, což úzce souvisí s nestabilním spalováním železa na přední straně řezání. Aby proces spalování pokračoval, musí teplota v horní části štěrbiny dosáhnout bodu vznícení. Samotná energie uvolněná spalovací reakcí železo-kyslík nemůže ve skutečnosti zajistit, aby proces spalování pokračoval. Na jedné straně je to proto, že štěrbina je kontinuálně ochlazována proudem kyslíku z trysky, což snižuje teplotu řezné čela: na druhé straně vrstva oxidu železnatého tvořená spalováním pokrývá povrch obrobku, brání difúzi kyslíku, když koncentrace kyslíku klesá Na určité úrovni bude proces spalování uhasen. Při použití tradičního konvergentního paprsku pro řezání laserem je oblast laserového paprsku působícího na povrch velmi malá. Vzhledem k vysoké hustotě laserového výkonu, nejen v oblasti laserového záření, dosáhne povrchová teplota obrobku bodu vznícení, ale také díky vedení tepla dosáhla širší teplota vznícení. Průměr toku kyslíku působícího na povrch obrobku je větší než průměr laserového paprsku. To naznačuje, že v oblasti laserového záření neprobíhá pouze intenzivní spalovací reakce, ale také periferie bodu osvětleného laserovým paprskem. Při řezání silných desek je řezná rychlost poměrně nízká a rychlost spalování feritu na povrchu obrobku je rychlejší než rychlost řezací hlavy. Poté, co spalování po určitou dobu pokračuje, je proces spalování uhasen v důsledku snížení koncentrace kyslíku. Teprve když se řezací hlava dostane do této polohy, spalovací reakce začne znovu. Proces vypalování přední strany řezu se provádí pravidelně, což způsobí kolísání teploty přední strany řezu a zhoršení kvality řezu.

2. Je obtížné udržovat konstantní čistotu kyslíku a tlak ve směru tloušťky desky. Když kovový laserový řezací stroj řeže tlustou desku, je snížení čistoty kyslíku také důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu řezu. Čistota proudu kyslíku má silný vliv na proces řezání. Když čistota proudu kyslíku poklesne o 0,9%, rychlost spalování železa a kyslíku poklesne o 10%; když čistota poklesne o 5%, rychlost spalování poklesne o 37%. Snížení rychlosti hoření výrazně sníží vstup energie do řezné štěrbiny během procesu spalování a sníží rychlost řezání. Současně se zvyšuje obsah železa v kapalné vrstvě řezné plochy, což zvyšuje viskozitu strusky, což ztěžuje vypouštění strusky. Ve spodní části se objeví vážné zbytky, takže kvalita řezu je nepřijatelná. Aby se řez udržel stabilní, je nutné, aby čistota a tlak proudu řezacího kyslíku ve směru tloušťky desky byly udržovány v zásadě konstantní. V tradičním procesu řezání laserem se často používají běžné kuželové trysky, které splňují požadavky na použití při řezání tenkých desek. Při řezání silných desek se však se zvyšujícím se tlakem přívodu plynu snadno vytvářejí rázové vlny v proudovém poli trysky. Rázové vlny mají pro proces řezání mnoho nebezpečí, snižují čistotu toku kyslíku a ovlivňují kvalitu řezu.
86-531 88692337
  • E-poštaposlat poštoukrunýřpancířbrnění: inquiry01@morntech.com